FETHİYE KUZEY SIĞLIK FENERİ

Özellikler
Balisajı Geniş yatay siyah bant
Karakteri W. Q. (9) 15.0 sn.8(0,3 + 0,5) + 0,3 + 8,3
Görünüş mesafesi 7 mil
Tepelik Sivri uçları bir birine bakan iki siyah koni
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Denizden Yükseklik 7 metre