YÖNERGELER VE TEBLİĞLER

Deniz Araçlarının Tesciline Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge

Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ


GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGELERİ (GYSY)

1-Strateji Dairesi Başkanlığı GYSY

2-İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı GYSY

3-Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GYSY  

4-Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı GYSY         

5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GYSY          

6-Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı GYSY

7-Personel Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı GYSY

8-Mali İşler Dairesi Başkanlığı GYSY

9-GTKH Dairesi Başkanlığı GYSY

10- Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı GYSY

11- İç Denetim Dairesi Başkanlığı GYSY

12-Hukuk Müşavirliği GYSY

13- Taşra Müdürlükleri GYSY

14-Özel Kalem Müdürlüğü GYSY

15-Kalite Yönetim Müdürlüğü GYSY

16-Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü GYSY

17- İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yönlendirme ve Koordinasyon Komitesi GYSY

18- Araştırma Geliştirme Komisyonu GYSY

GENEL HİZMET İÇ HİZMET VE DİĞER YÖNERGELER

1-Yönetmelik, Yönerge Ve Organizasyonel Düzenlemelerin Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

2-Kamu İhale Kanunu – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Bu Kanunlarla İlgili Yönetmeliklerin Uygulamasına Dair Yönerge

3-Giyim Eşyası Ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yönergesi

4-Tahlisiye Personeli İç Hizmet Yönergesi

5-Kaza Tahkik Kurulu Kuruluş Görev Ve İç Hizmet Yönergesi

6-Ortak Görev, Yetki ve Sorumluluklara İlişkin  Yönerge

7-Temsil, Tören Ve Ağırlama Yönergesi

8-Avans İşlemleri Genel Hizmet Yönergesi

9-Sayım İşleri Genel Hizmet Yönergesi

10-Sicil Raporları Yönergesi

11-Harcırah Yönergesi

12-Maddi Duran Varlıklar Yönergesi

13-KEGM Eğitim Tesisleri Yönergesi

14-Kapsam İçi Personel Yönergesi

15-Kapsam Dışı Personel Hakkında Karar

16-Yangından Korunma Yönergesi

17-Devir – Teslim Ve İlişik Kesme Yönergesi

18-Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi

19-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönerge  

20-Gemi Adamları İç Hizmet Yönergesi  

21- KEGM Konut Yönergesi

22- Acil Müdahale ve Kurtarma Yönergesi

23- İmza Yetkileri Yönergesi

24- KEGM Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi

25- Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

26- Gizlilik Dereceli Evrak Yönetim Usul ve Esaslar Yönergesi

27- KEGM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Yönerge

28- Güvenlik Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi

29- Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

30- Etik Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

31- Hassas Görev Prosedürleri Yönergesi

32- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönerge

33- İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Yönergesi

34- Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi

35- Yetki Devri Yönergesi