İRAP Çanakkale İl Eylem Planı kapsamında;

Mevcut seyir yardımcılarına yönelik iyileştirici çalışmalara devam edilmesi, eksiklerin giderilmesi, seyir yardımcılarının sayısı ve görünme mesafelerinin arttırılması, Boğazlarımızdan geçiş yapan özellikle en çok deniz kazasına karışan eski tip yük gemilerinin Kılavuz kaptan almaya özendirilmesi ve Kılavuz kaptan alınmasının zorunlu hale getirilmesi hususunda girişimlerde bulunulması, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün her iki ayağının da deniz içerisinde inşa edilmiş olması nedeniyle TBDTD Yönetmeliği kapsamında seyir emniyetine dair gerekli âmir hükümler belirlenmiş olup inşaatı yapılan köprüdeki seyir yardımcılarının donatımı ve deniz üzerindeki ikaz şamandırası ve alemetlerinin inşââsı ve çalışırlığının kontrolünün sağlanması hususlarını

ifâ edecektir.