Temel İlkeler

Hukuka Bağlılık,
Etik Davranmak,
Açıklık,
Hesap Verebilirlik,
Güvenilirlik,
Katılımcılık,
Etkinlik ve Verimlilik,
Çözüm Odaklılık,
Takım Çalışması ve Sinerji,
Çevreye Saygı.