FENERBAHÇE KAYA. ÖREKETAŞI FENERİ

Özellikler
Karakteri W. Fl. (2) 5.0 sn.0,3 + 0,7 + 0,3 + 3,7
Görünüş mesafesi 3 mil
Tepelik Birbiri üzerine iki siyah küre
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Denizden Yükseklik 5 metre