ULUSAL DENİZ EMNİYETİ VE ACİL MÜDAHALE MERKEZİ

Ulusal Acil Müdahale Sistemi ülkemiz denizleri ve kıyılarını petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı deniz kirliliklerine karşı korumak amacıyla Tekirdağ’da bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi, Antalya’da bulunan Bölgesel Acil Müdahale Merkezi ve kurulması planlanan Acil Müdahale İstasyonlarını kapsamaktadır.

Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi

Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin işletme yetkisi 10.07.2017 tarihli ve 56042 sayılı Bakanlık Olur'u ile tesis edilmiş olup Genel Müdürlüğümüz ile Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 03.08.2017 tarihli protokol ile Geçici Kabulü yapılmıştır.


     

 

Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi‘nin  Görevleri:

      Acil durumlarda olaya ait ihbarın alımı (ALO 151 ve 444 KIYI)

      Kirlilik tespiti amacıyla donatılmış yazılım unsurları ile tespit yapma

      Olayın gerçekleştiği bölgede monitorizasyon yapma

      Karar destek yazılımları vasıtası ile kriz yönetimine yardımcı olma

      Tüm yetkilileri ve paydaşları hızlıca bilgilendirme

      Spesifik tehlikeli yüklerin neden olduğu acil durumlarda müdahale birimlerine teknik bilgi sağlama

   2. Seviye(Bölgesel çapta) ve 3. Seviye(Ulusal çapta) deniz kirliliği olaylarına müdahale etmek destek yazılımları vasıtası ile kriz yönetimine yardımcı olma

    Ulusal çaptaki acil durumlarda koordinasyon salonundan olayın yönetimi sırasında enformasyon ve iletişim araçları başta olmak üzere tüm teknik ve operasyonel ihtiyaçları sağlamak


           

                                

Bölgesel Acil Müdahale Merkezi