GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇEŞİTLİ TARİHLERDE İLAN EDİLEN ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA PERSONEL ALIMINA DAİR İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

Genel Müdürlüğümüzün 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilan edilen 20 kişilik Gemici, 21 kişilik Yağcı ünvanlarında ve  4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında ilan edilen 6 kişilik İkinci Kaptan, 6 kişilik İkinci Mühendis ve 2 kişilik Mühendis ünvanlarında personel alımlarımıza ilişkin ekli listede adı geçen adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri tamamlanmıştır. Ekli listede bulunan adayların işbaşı işlemleri için istenilen belgeleri belirtilen tarih ve saatte eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir.  

Tebliğ olunur.