35 KİŞİLİK GEMİCİ ÜNVANINDA PERSONEL ALIMINA DAİR SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUCU VE İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Genel Müdürlüğümüzün 4-8 Eylül 2023 tarihlerinde ilan edilen 35 kişilik Gemici ünvanında personel alımına ilişkin sözlü sınav (mülakat) sonucu ve işe girmeye hak kazanan adaylardan istenilen belgeler ekli dosyalarda açıklanmıştır. 04.09.2023 tarihli ve 32299 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildiği üzere; başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumsuz gelen, hakkından feragat eden, deneme süresi içinde işten ayrılan veya iş akdi sonlandırılan asil adayların  yerine yedek adayların işbaşı işlemlerine başlanılacaktır.
Evrak teslimi ve işbaşı işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer adaylara bilahare duyurulacaktır. Adayların bu süreç içerisinde istenilen belgeleri hazırlaması ve evrak teslim tarihi için kuruluşumuz web sayfası/duyurular kısmını takip etmesi gerekmektedir.
Tebliğ olunur.