4-8 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASINDA İLAN EDİLEN İKİNCİ KAPTAN, İKİNCİ MÜHENDİS VE MÜHENDİS ÜNVANLARINDA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ, SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHLERİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuruları gerçekleştirilen çeşitli ünvanlarda personel alımımıza ilişkin İkinci Kaptan, İkinci Mühendis ve  Mühendis ünvanlarında sözlü sınava (mülakata) girmeye hak kazanan aday listeleri, işgücü isteminde aranılan şartlara ilişkin adaylardan istenilen belgeler ve sözlü sınav (mülakat) tarihleri ekli dosyalarda belirtilmiştir. Adayların sözlü sınava/mülakata belirtilen tarih ve saatte istenilen belgelerle katılmaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.