35 KİŞİLİK GEMİCİ VE 25 KİŞİLİK YAĞCI ALIMLARINA İLİŞKİN KURA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün 4-8 Eylül 2023 tarihlerinde ilan edilen 35 kişilik Gemici ve 25 kişilik Yağcı ünvanında asil ve yedek aday tespit kurası sonuçları ilgili noterlikten kuruluşumuza intikal etmiş olup ekli dosyalarda duyurulmuştur. Mülakat tarihlerine ilişkin duyuru bilahare Genel Müdürlüğümüz web sayfasından duyurulacaktır.

Tebliğ olunur.