4 KİŞİLİK BÜRO PERSONELİ (MEMUR) UNVANINDA ENGELLİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUCU

Genel Müdürlüğümüzün 4 kişilik Büro Personeli (Memur) unvanında Engelli personel alımına ilişkin sözlü sınav/mülakat sonucu ekli dosyada açıklanmıştır. 08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildiği üzere başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumsuz gelen, hakkından feragat eden, deneme süresi içinde işten ayrılan veya iş akdi sonlandırılan asil adayların  yerine yedek adayların işbaşı işlemlerine başlanılacaktır.

Tebliğ olunur.