1 KİŞİLİK BÜRO PERSONELİ (MEMUR) (ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY) PERSONEL ALIMINA DAİR SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUCU

Genel Müdürlüğümüzün 1 kişilik Büro Personeli (Memur) (Eski Hükümlü/TMY), personel alımına ilişkin sözlü sınav/mülakat sonucu, ekli dosyada açıklanmıştır.

Tebliğ olunur.