GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇEŞİTLİ UNVANLARDA PERSONEL ALIMINA DAİR İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  • Genel Müdürlüğümüzün çeşitli unvanlarda personel alımına ilişkin kazanan adaylardan istenilen belgeler ve evrak teslimine gelmesi gereken kişi listesi ekli dosyalarda açıklanmıştır.
  • Tebliğ olunur.