SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün 9 ikinci mühendis, 7  ikinci kaptan, 7  büro personeli (memur), 4 büro personeli (memur), 1 büro personeli (memur), 1 mimar, personel alımına ilişkin sözlü sınav/mülakat sonucu ekli dosyada açıklanmıştır.

İşe girmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve belge teslim tarihleri ayrıca duyurulacaktır.

Tebliğ olunur.