15-19 MART 2021 TARİHİNDE İLAN EDİLEN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT SONUÇLARI VE İSTENİLEN BELGELER

Genel Müdürlüğümüzün Büro Personeli (Memur), Mühendis, 2. Kaptan ve 2. Mühendis personel alımına ilişkin sözlü sınav/mülakat sonuçları, işbaşı işlem süreci ve adaylardan istenilen belgeler ekli dosyalarda açıklanmıştır.

  

Tebliğ olunur.