İSKENDERUN İÇ LİMAN MEN. (C) NOKTASI FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Oc. 3s ş2, k1
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 9 metre