YÖNETMELİKLER

1738 Sayılı Seyir Ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği

Gemiadamları Yönetmeliği

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek Ve Yayılabilecek Veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman Ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme Ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

Seyir Duyuruları Hazırlama Ve Yayımlama Hizmetleri Yönetmeliği

SOLAS Ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

Gemilerde Meteorolojik Rasat Yapılması Hakkında Yönetmelik

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği

Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği

Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili Ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği

Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

KURULUŞÇA HAZIRLANAN YÖNETMELİK VE BU YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKLER

1) Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/03/20020321.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/03/20020321.htm

1-1) Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/03/20030330.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/03/20030330.htm

1-2) Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/08/20070815.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/08/20070815.htm

1-3) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş Ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403.htm

2) Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu Ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz Ve Donanımlarına Yer Tahsisi Ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060915.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060915.htm

2-1) Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu Ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz Ve Donanımlarına Yer Tahsisi Ve  Kule Kullandırılması Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080924.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080924.htm

3) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071027.htm

4) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliği

 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060915.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060915.htm  

4-1) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120503.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120503.htm  

5) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem Veya Cihazları İle Seyrüsefer Cihazlarına Kurma Ve Kullanım İzni Verilmesi, Ruhsatlandırılması İle Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111014.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111014.htm

6) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/02/20100203.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/02/20100203.htm

6-1) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110220.htm

7) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik                                                                                    

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/02/20040227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/02/20040227.htm

7-1) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik       

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141226.htm