AKÇAKOCA BAL. BAR. ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 5.0 sn.1,0 + 4,0
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 11.00