ECEABAT LİM. SANCAK FENERİ KUZEY

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic Fl G 5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Altitude 7 metre
Yerden Yükseklik 5 metre