BARTIN TALİ (GÜNEY) MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek yeşil kuşak
Characteristic G. Q. Fl. 1.0 sn.0,3 + 0,7
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 11.00