İNEBOLU GÜNEY MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 3.0 sn.1,0 + 2,0
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 10.00