TOPAĞAÇ LAZ KAYASI SIĞLIK ŞAMANDIRA

Features
Beacon Geniş Yatay Kırmızı Bant
Characteristic FI (2) W 10s ş0.5, k2, ş0.5, k7
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Üst Üste İki Siyah Küre
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 5 metre