İNEBOLU KUZEY MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek yeşil kuşak
Characteristic G. Fl. 3.0 sn.1,0 + 2,0
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 13.50