PAŞALİMANI YİĞİTLER GEÇİDİ SANCAK ŞAMANDIRASI

Features
Characteristic Fl G 5s ş0.5, k4.5
Görünüş mesafesi 3 Mil
Hood Type Sivri Ucu Yukarı Bakan Tek Yeşik Konik Tepelik
Bakım Teknisyenliği istanbul
Altitude 2 metre