PERŞEMBE MEDRESE ÖNÜ BB. TALİ MEND. FENERİ

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic FI.G 5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 5 Mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 8 metre
Yerden Yükseklik 6 metre