PERŞEMBE MEDRESE ÖNÜ BAL. BAR. ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic Fl R 5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 11 metre