MELEN AĞZI SANCAK FENERİ

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic FI.G. 4s ş1, k3
Görünüş mesafesi 2 Mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 8 metre
Yerden Yükseklik 6 metre