BARTIN KUZEY MENDİREK İSTİKAMET FENERİ

Features
Beacon Tek Siyah Kuşak
Characteristic W. FI. 3.0 sn 1.0+2.0
Görünüş mesafesi 5 Mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 10 metre