AYANCIK USTABURUN FENERİ

Features
Beacon Tek siyah kuşak
Characteristic W. Fl. 5.0 sn.0,5 + 4,5
Görünüş mesafesi 10 mil
Hood Type -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 27.00