ÇAYLIOĞLU BAL. BAR (USTABURUN) (AYANCIK) ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek yeşil kuşak
Characteristic Fl G 5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 7 metre