GÖCEK TOPANADASI KUZEY KARDİNAL ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Şamandıra sarı Üst yapı siyah
Characteristic Q W 1s ş0.3, k0.7
Görünüş mesafesi 3 mil
Hood Type Sivri uçları yukarı bakan iki siyah koni
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 2 metre