GÖCEK YASSICA ADALAR KUZEY KARDİNAL ŞAMANDIRA

Features
Beacon Şamandıra sarı Üst yapı siyah
Characteristic Q. Fl. 1.0 Sn.0,5+0,5
Görünüş mesafesi 3 mil
Hood Type Sivriuçları yukarı bakan iki sihah koni
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 2 metre