MARMARİS ORHANİYE SIĞLIK ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Şamandıra sarı Üst yapı siyah
Characteristic WQ Fl 1,0 sn0,3+0,7
Görünüş mesafesi 3 mil
Hood Type Sivriuçları yukarı bakan iki sihah koni
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 2 metre