KARGATAŞI ADASI FENERİ

Features
Beacon İki kırmızı kuşak
Characteristic W. Fl. (2) 5.0 sn.0,5 + 1,0 + 0,5 + 3,0
Görünüş mesafesi 3 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 20 metre