MAKBİYE (PAŞA) KAYALIĞI SIĞLIK FENERİ

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W. Fl. (2) 5.0 sn.0,5 + 0,5 + 0,5 + 3,5
Görünüş mesafesi 2 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 4 metre