ARHAVİ BAL.BAR. ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic Fl G 5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Giresun
Altitude 9 metre
Yerden Yükseklik 6 metre