İSKENDERUN BAL. BAR. TALİ GÜNEY MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 3s ş0.5, k2.5
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 8 metre