İSKENDERUN BAL. BAR. ANA KUZEY MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek yeşil kuşak
Characteristic G. Fl. 3s ş0.5, k2.5
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 7 metre