YUMURTALIK BAL. BAR. FENERİ

Features
Beacon Tek Kırmızı Kuşak
Characteristic R. Fl. 5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 8 metre