KARATAŞ BAL. BAR. ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek Kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl 5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 9 metre