MERSİN GÜNEY MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek Kırmızı Kuşak
Characteristic R. Fl. 3s ş1, k2
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 10 metre