DANA ADASI SIĞLIK IŞIKLI ŞAMANDIRA

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W Fl (2) 5sn. 0.5+1+0.5+3
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 5 metre