ANTALYA GÜNEY ESKİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek yeşil kuşak
Characteristic G. Fl. 3.0 sn.0,4 + 2,6
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Antalya
Altitude 8 metre