ANTALYA YENİ LİMAN ANA MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Antalya
Altitude 15.5 metre