FATSA BAL.BAR.TALİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 5.0 sn.1,0 + 4,0
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 9 metre