FİNİKE BAL. BAR. TALİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek yeşil kuşak
Characteristic G. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Antalya
Altitude 13 metre