FETHİYE ENKAZ IŞIKLI ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W. Fl. 5.0 sn.0,5 + 4,5
Görünüş mesafesi 2 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 3 metre