FETHİYE KUZEY SIĞLIK FENERİ

Features
Beacon Geniş yatay siyah bant
Characteristic W. Q. (9) 15.0 sn.8(0,3 + 0,5) + 0,3 + 8,3
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Sivri uçları bir birine bakan iki siyah koni
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 7 metre