ATABOL BOZBURUN BANKI FENERİ

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W. Q. Fl. (2) 5.0 sn.0,3 + 0,7 + 0,3 + 3,7
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 5 metre