KÖREMEN KAYALIĞI FENERİ

Features
Beacon Altı sarı Üstü siyah
Characteristic W. Fl. 1.0 sn.0,2 + 0,8
Görünüş mesafesi 2 mil
Hood Type Sivri uçları yukarı doğru iki siyah koni
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 8.00